Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

Zakład Chirurgii Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

ZAPRASZAJĄ

do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych

diagnostyce ultrasonograficznej bliższego odcinka kończyn koni

(m.in. staw stępu, kolanowy i ramienny)

Szkolenie odbędzie się w dniu 8 maja (piątek) 2015 r.

w Klinice przy ulicy Nowoursynowskiej 100.

Warsztaty prowadzi Prof. Jean-Marie Denoix z Francji

Maksymalna liczba uczestników: 15

Zajęcia w grupach 4-5 osobowych przy pacjentach

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim (konieczna znajomość tego języka w stopniu komunikatywnym)

Koszt uczestnictwa 1000 zł. (szkolenie, materiały w języku angielskim, obiad, kawa)

Decyduje kolejność zgłoszeń: zgłoszenie należy wysłać mailem na adres:

andrzej_bereznowski@sggw.pl. Od momentu zgłoszenia w ciągu 7 dni należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego (15 1090 1870 0000 0005 0400 1077 – Bank Zachodni WBK S.A. 8 w Warszawie ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa).

Brak przelewu skutkować będzie skreśleniem z listy zgłoszeń.

Sponsorem Warsztatów jest BALTIPOL Sp. Z o.o. i ECM Noveko International Inc.