o PTH

KONIE ARABSKIE 2016 http://pth.org.pl/?konie-arabskie-lisy-otwarte,77

 

Zapraszamy na konferencje współorganizowane przez PTH w 2016 roku:

 

  • Spotkanie Polskiego Towarzystwa Podkuwaczy

http://pth.org.pl/?polskie-towarzystwo-podkuwaczy,76

 

  • Łódź, 23-24 kwietnia 2016, VETFORUM 2016 – Neonatologia

http://www.vetforum.com.pl/program-sesji

 

  • Warszawa, 14 maja 2016, XIV Międzynarodowa Konferencja Hipiatryczna – poświęcona chorobom kręgosłupa i obręczy miednicznej koni z uwzględnieniem technik obrazowania
  • Warszawa, 12-13 maja 2016, warsztaty z badania ultrasonograficznego

http://pth.org.pl/?xiv-miedzynarodowa-konferencja-hipiatryczna-2016,78

 

  • Wrocław, 10-11 czerwca 2016, Nowości w chorobach wewnętrznych koni

http://pth.org.pl/?nowosci-w-chorobach-wewnetrznych-koni-wroclaw-2016,75

 

  • Warszawa, czerwiec 2016, Medycyna koni sportowych - szczegóły wkrótce

 

 

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne zostało powołane z inicjatywy lekarza weterynarii Adama Wąsowskiego w 1996, a od 2006 jest towarzystwem wyższej użyteczności publicznej. Na wiele lat przed oficjalnym założeniem Towarzystwa dr Adam Wąsowski skupiał wokół siebie grupę lekarzy praktyków zajmujących się chorobami koni i sprawujących opiekę lekarsko-weterynaryjną nad końmi sportowymi, wyścigowymi i hodowlanymi. Większość z tej grupy lekarzy współpracowała z Polskim Związkiem Jeździeckim w zakresie nadzoru i specjalistycznej opieki weterynaryjnej nad końmi sportowymi podczas zawodów jeździeckich.

Zasadniczym celem działania Towarzystwa jest: prowadzenie działalności dokształcającej lekarzy hipiatrów podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu chorób koni wśród lekarzy praktyków upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób koni. Cele te są realizowane poprzez organizowanie dorocznych konferencji naukowych, seminariów i spotkań praktycznych.

Członkowie PTH prowadzą również ćwiczenia i wykłady z zakresu podstaw chorób koni na kursach Instruktorów i Trenerów Polskiego Związku Jeździeckiego.