członkowie PTH

Organy PTH

ORGANY PTH 2013-2017

 

ZARZĄD

Prezes: prof. dr hab. Jerzy Kita tel.22-5936-113; e-mail: jerzy_kita@sggw.pl

Wiceprezes: lek. wet. Janusz Okoński  e-mail: jokon1@o2.pl

Sekretarz: dr Lucjan Witkowski e-mail: lucjan_witkowski@sggw.pl

Skarbnik: dr Przemysław Dziekan e-mail:  przemyslaw_dziekan@tlen.pl

Członkowie Zarządu: dr Andrzej Bereznowski e-mail:  andrzej_bereznowski@sggw.pl, lek. wet. Jacek Kańka

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: lek. wet. Wojciech Piekałkiewicz

Członkowie: lek. wet. Konrad Żabka, lek. wet. Krzysztof Maciak

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: prof. dr hab. Eugeniusz Wiśniewski

Członkowie: lek. wet. Adam Wąsowski, lek. wet. Mieczysław Rafał Przedpełski