Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

 

i Zakład Chirurgii Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

 

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

ZAPRASZAJĄ

 

do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych

 

diagnostyce ultrasonograficznej obwodowego odcinka kończyn koni

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2014 (piątek)

 

W Klinice przy ulicy Nowoursynowskiej 100.

 

Warsztaty prowadzi prof. Jean-Marie Denoix z Francji

 

Maksymalna liczba uczestników: 15

 

Zajęcia w grupach 4-5 osobowych przy pacjentach

 

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim (konieczna znajomość tego języka w stopniu komunikatywnym)

 

Koszt uczestnictwa 1000 zł. (szkolenie, materiały w języku angielskim, obiad, kawa)

 

Decyduje kolejność zgłoszeń: zgłoszenie należy wysłać mailem na adres: andrzej_bereznowski@sggw.pl. Od momentu zgłoszenia w ciągu 7 dni należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego (15 1090 1870 0000 0005 0400 1077 – Bank Zachodni WBK S.A. 8 w Warszawie ul. Domaniewska 37 02-672 Warszawa).

 

Brak przelewu skutkować będzie skreśleniem z listy zgłoszeń.

 

ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF DISTAL LIMBS

Author : Jean-Marie Denoix

Author’s address : jmdenoix@vet-alfort.fr

Assistants: Olga Kalisiak, Bernard Turek

Sponsor: BALTIPOL Sp. z o.o.; ECM Noveko International Inc.

 

24 January 2014 – Warsaw

9:00 – Metacarpus, Palmar fetlock, pastern: ultrasonographic anatomy: demonstration.

10:30 – Coffee break

11:00 – Metacarpus, Palmar fetlock, pastern: practice on horses

13:00 – Lunch

14:00 – Foot, Carpal canal, Proximal metatarsal area: ultrasonographic anatomy: demonstration

15:30 – Coffee break

16:00 – Foot, Carpal canal, Proximal metatarsal area: practice on horses

17:30 – Discussion on the topics of the day