Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Hipologicznym im. prof. Jerzego Zwolińskiego. konferencja odbędzie się  w terminie 6-7.09.2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Za stroną organizatorów:
Dnia 30 września b.r. obchodzić będziemy 40-stą rocznicę śmierci prof. dr hab. Jerzego Zwolińskiego – wybitnego hipologa, wieloletniego Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu, prodziekana i dziekana Wydziału Zootechnicznego. Postanowiliśmy, że rocznicę tą uczcimy w sposób szczególny – organizując Forum Hipologiczne im. Prof. Jerzego Zwolińskiego. Ideą konferencji jest jednak nie tylko wspomnienie jej wielkiego Patrona ale również zebranie w jednym miejscu osób reprezentujących różne dziedziny wiedzy hipologicznej – od nauk podstawowych, poprzez weterynarię, aż po współczesną hodowlę. Ufamy, że pozwoli to na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych nici współpracy. Mamy również nadzieję, że bogaty program konferencji przyciągnie wielu uczestników, a nas zmotywuje do przekształcenia jej w wydarzenie cykliczne.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Program Forum Hipologicznego

Forum plakat