Szanowni Państwo, 

W związku z aktualną sytuacją związana z wystąpieniem postaci neurologicznej zakażenia EHV-1 u koni podczas zawodów w Hiszpanii oraz licznymi pytaniami dotyczącymi immunoprofilaktyki u koni przesyłam schemat szczepień jaki opracowałem kilka lat temu we współpracy z Zoetis. 

Zachęcam także do obejrzenia webinaru na temat immunoprofilaktyki u koni dostępnego na stronie Akademii Zoetis. 

Ze względu na różnice pomiędzy zaleceniami w różnych krajach grupa robocza FEEVA Diseases Surveillance przygotowuje ogólne wytyczne dla lekarzy i właścicieli koni. Dokument powinien być dostępny w ciągu kilku dni.

Podstawą w zapobieganiu chorobie pozostaje kwarantanna dla nowowprowadzanych do stajni koni trwająca minimum 14 do 28 dni.

W przypadku podejrzenia zakażenia materiałem do badań jest wymaz z nosa na suchą wymazówkę i krew pełna pobrana na EDTA. Dodatkowo można pobrać krew na surowicę by możliwe było porównanie poziomu przeciwciał po 2-3 tygodniach.

Zalecaną metodą diagnostyczną jest real-time PCR.

W przypadku podejrzenia zakażenia bardzo proszę o kontakt. Mój telefon +48 604 069 364.

Pozdrawiam 

Lucjan Witkowski