Polskie Towarzystwo Hipiatryczne
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
tel. +48-22-593-61-11
e-mail: lucjan_witkowski@sggw.pl
NIP: 521-345-53-71
Regon: 012188543
KRS 0000244236

Nr konta: 15 1090 1870 0000 0005 0400 1077 Bank Zachodni WBK S.A. 8 w Warszawie, pl. Zbawiciela 2