Polskie Towarzystwo Hipiatryczne serdecznie zaprasza lekarzy weterynarii oraz studentów kierunków weterynaryjnych specjalizujących się w opiece nad końmi do dołączenia do naszej społeczności. Dążymy do stworzenia instytucji, która nie tylko będzie realnym wsparciem w Waszej codziennej pracy, ale również będzie odpowiadać na indywidualne potrzeby każdego z Was. Aby przystąpić do Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego, prosimy o wykonanie poniższych kroków:

Wysłanie wiadomości na adres e-mail: pth.peva@gmail.com, zawierającej następujące informacje:

Imię i nazwisko

Numer telefonu

Numer prawa wykonywania zawodu

Miejsce i rok ukończenia studiów

Informacje dotyczące ewentualnych studiów specjalizacyjnych z „Chorób koni”, publikacji, działalności naukowej oraz dodatkowych uprawnień.

Prosimy również o krótki opis Państwa dotychczasowej kariery jako lekarza weterynarii, w tym dotychczasowe miejsca pracy oraz miejsca odbytych staży. Mile widziane jest również kilkuzdaniowe podsumowanie dotyczące Państwa codziennej praktyki weterynaryjnej – czym się Państwo zajmują i w czym się Państwo specjalizują.

W przypadku studenta kierunku weterynaria: imię i nazwisko, email, numer albumu, nazwę uczelni, informacje o wykonywanej działalności związanej z ochroną zdrowia i dobrostanem koni i koniowatych.

Mail powinien zawierać również dowód wpłaty składki członkowskiej na konto PTH:

Roczna opłata członkowska to 120 zł.
Polskie Towarzystwo Hipiatryczne
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 159c,
02-776 Warszawa
Nr konta: 15 1090 1870 0000 0005 0400 1077
Bank Zachodni WBK S.A. 8 w Warszawie, pl. Zbawiciela 2
Dołączając do naszego Towarzystwa, otrzymacie Państwo dostęp do nowoczesnych narzędzi, wiedzy i wsparcia niezbędnego do doskonalenia swoich umiejętności w obszarze hipiatrii w Polsce i zagranicą.

Czekamy na Państwa, abyśmy razem mogli podnosić standardy opieki weterynaryjnej nad końmi w Polsce!

🌟
Członkowie PTH