Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

organizują w dniu 9 Maja 2015 r. XIII Międzynarodową Konferencję Hipiatryczną poświęconą zastosowaniu technik obrazowania w rozpoznawaniu kulawizn pochodzących z bliższych odcinków kończyn u koni

Wykładowcą podczas Konferencji będzie Prof. Jean-Marie Denoix

Prof. Jean-Marie Denoix jest nauczycielem akademickim w ENVA (Narodowej Szkoły Weterynaryjnej w Alfort pod Paryżem) oraz dyrektorem jej centrum diagnostycznego koni CIRALE. Prof. Denoix jest światowej sławy autorytetem w zakresie ortopedii koni, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w diagnostyce ortopedycznej metod obrazowych. Jest autorem i współautorem wielu podręczników i artykułów naukowych z tej dziedziny oraz wykładowcą na najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencjach weterynaryjnych.

W Styczniu 2014 r. Prof. Denoix gościł już w Polsce, był wykładowcą na organizowanych przez nasze Towarzystwo warsztatach i Konferencji.

Tegoroczne spotkanie, na która Państwa serdecznie zapraszamy będzie dotyczyła możliwości rozpoznawania chorób objawiających się kulawizną, pochodzących z bliższych odcinków kończyn konia

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przy ulicyCiszewskiego 8 (budynek nr 23) w AULI nr 1.

Początek Konferencji o godzinie 9.30.

 

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. (członkowie PTH 180 zł., studenci 120 zł.).

Wpłaty można dokonać na Konto Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego –

numer konta: 15 1090 1870 0000 0005 0400 1077 lub gotówką w dniu Konferencji

 

 

Prezes PTH orof. Jerzy Kita

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr Andrzej Bereznowski