Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

 

Warszawska Izba Lekarsko Weterynaryjna

 

organizują w dniu 25 stycznia 2014 r.

 

XII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ HIPIATRYCZNĄ

 

poświęconą

zastosowaniu technik obrazowania w rozpoznawaniu kulawizn u koni

 

Wykładowcą podczas Konferencji będzie prof. Jean-Marie Denoix.

 

Prof. Jean-Marie Denoix jest nauczycielem akademickim w ENVA (Narodowej Szkoły Weterynaryjnej w Alfort pod Paryżem) oraz dyrektorem jej centrum diagnostycznego koni CIRALE.  Prof. Denoix jest światowej sławy autorytetem w zakresie ortopedii koni, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w diagnostyce ortopedycznej metod obrazowych. Jest autorem i współautorem wielu podręczników i artykułów naukowych z tej dziedziny oraz wykładowcą na najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencjach weterynaryjnych.

Konferencja odbędzie się w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przy ulicy Nowoursynowskiej 159 (budynek nr 24). Początek Konferencji o godzinie 9.00.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł. (członkowie PTH 150 zł., studenci 100 zł.).

 

Wpłaty można dokonać na Konto Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego – numer konta: 15 1090 1870 0000 0005 0400 1077 lub gotówką w dniu Konferencji.

Lekarze weterynarii uczestniczący w Konferencji uzyskają 25 punktów edukacyjnych w ramach programu Dobrowolnego Ustawicznego Kształcenia Lekarzy Weterynarii.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr Andrzej Bereznowski – andrzej_bereznowski@sggw.pl

 

Prezes PTH prof. Jerzy Kita – jerzy_kita@sggw.pl