Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Polskie Towarzystwo Hipiatryczne Zapraszają na seminarium poświęcone chorobom koni Seminarium odbędzie się w dniu 7 października 2013 r. w sali nr 50 (parter) budynku Kliniki Małych Zwierząt (22) Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie o godzinie 12.15 wykładowcą będzie prof. Mark V Crisman DVM, MS, DipACVIM z Veterinary Technical Services (Equine) Zoetis, USA Tematy wykładów: 1. Vaccination in foals – prof. M. Crisman (USA) 2. prezentacja Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych 3. Parasite resistance in horses – prof. M. Crisman (USA) Kierownik Pracowni Prezes PTH Przewodniczący Oddziału PTNW dr hab. Jarosław Kaba prof. Jerzy Kita prof. Arkadiusz Orzechowski