Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu Towarzystwa informuję o Walnym Zebraniu Członków Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego w dniu 26 lutego 2023 (niedziela) 

TOR WYŚCIGÓW KONNYCH SŁUŻEWIEC, TRYBUNA HONOROWA, 

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa 

I termin godz. 12.00 

II termin godz. 12.30 

 • Wybór Przewodniczącego Zebrania 
 • Wybór Komisji Mandatowo –  Skrutacyjnej 
 • Wybór Komisji Wyborczej 
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków 
 • Sprawozdanie Zarządu z lat 2017-2023 
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z lat 2017-2023 
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z lat 2017-2023 
 • Przerwa kawowa 
 • Prezentacja Komisji Uchwał i Wniosków – dyskusja i głosowanie  
 • Wybory Prezesa Towarzystwa 
 • Wybory członków Zarządu Towarzystwa 
 • Wybory członków Komisji Rewizyjnej 
 • Wybory członków Sądu Koleżeńskiego 
 • Przerwa kawowa 
 • Prezentacja Komisji Uchwał i Wniosków – dyskusja i głosowanie  
 • Obrady poszczególnych Komisji 
 • Przedstawienie podziału obowiązków między członkami Zarządu 
 • Przedstawienie podziału obowiązków między członkami Komisji Rewizyjnej 
 • Przedstawienie podziału obowiązków między członkami Sądu Koleżeńskiego 
 • Zakończenie obrad 
 • Obiad 

Proszę o potwierdzenie obecności do 23 lutego 2023r. – Lucjan Witkowski lucjan_witkowski@sggw.edu.pl