Katedra Chorób Wewnętrznych

Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

ZAPRASZAJĄ NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

NOWOŚCI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH KONI

12-13 czerwca 2015, Wrocław

Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach

ul. Pawłowicka 87/89, 101

51-250 Wrocław

http://www.patologiakoni.pl/