Konferencja odbyła się w dniach 25-26.10.2003 r.

 

 

Program Konferencji

 

 

 

prof. Arthur Grabner (Berlin) – Zastosowanie śreodków przeciwbólowych w leczeniu kolki u koni.

 

 

dr Paweł Czerw (Wrocław)- Diagnostyka i leczenie wrzodów żołądka u koni.

 

 

dr Bernard Turek (SGGW) – Niedrożności i przemieszczenia jelit grubych u koni – diagnostyka i metody leczenia.

 

 

prof. Bodo Hertsch (Berlin) – Zmiany w żuchwie u koni – diagnostyka różnicowa.

 

 

dr Andrzej Bereznowski (SGGW) – Niedrożności mechaniczne jelit będące skutkiem ich uwięźnięcia w naturalnych i patologicznych otworach ciała.

 

 

dr Walter Brehm (Berno) – Laparoskopia u koni (owariektomia, kryptochidektomia, kastracja).

 

 

dr Przemysław Dziekan (SGGW) – Bóle ze strony jamy brzusznej nie związane z przewodem pokarmowym.

 

 

prof. Shinji Takai (Kitasato University, Japonia) – Rodokokoza u źrebiąt.

 

 

dr Monica Venner (Hanover) – Biegunki zakaźne źrebiąt.