XII Kongres PTNW – Sekcja Chorób Koni, 16.09.2004 r.

Doroczna Konferencja została właczona do Sekcji Chorób Koni XII Kongresu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 16.09.2004 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Jednym z wykładowców był prof. C. Wayne McIlwraith z University of Colorado, USA. Dyrektor...