WARSZTATY z prof. Jean-Marie Denoix

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne i Zakład Chirurgii Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ZAPRASZAJĄ do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych diagnostyce ultrasonograficznej bliższego odcinka kończyn koni...

XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HIPIATRYCZNA PTH

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna organizują w dniu 9 Maja 2015 r. XIII Międzynarodową Konferencję Hipiatryczną poświęconą zastosowaniu technik obrazowania w rozpoznawaniu kulawizn...

HORSEPOWER 2014

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie   ul. Nowoursynowska 159c (budynek 24), 02-776 Warszawa   Aula nr 1 im. J. Gordziałkowskiego   7 lipca 2014        ...

NOWOŚCI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH KONI

Katedra Chorób Wewnętrznych Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Polskie Towarzystwo Hipiatryczne ZAPRASZAJĄ NA MIĘDZYNARODOWĄ...