NOWOŚCI W CHOROBACH WEWNĘTRZNYCH KONI

Katedra Chorób Wewnętrznych Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Polskie Towarzystwo Hipiatryczne ZAPRASZAJĄ NA MIĘDZYNARODOWĄ...

ONKOLOGIA KONI 7.06.2014

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych ZAPRASZAJĄ NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ ONKOLOGIA KONI oraz wybrane zagadnienia z prawa medycznego 7...

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HIPIATRYCZNA 25.01.2014

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne   Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie   Warszawska Izba Lekarsko Weterynaryjna   organizują w dniu 25 stycznia 2014 r.   XII MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ HIPIATRYCZNĄ   poświęconą zastosowaniu technik obrazowania w...

WARSZATATY z prof. Jean-Marie DENOIX 25.01.2014

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne   i Zakład Chirurgii Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką   Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie   ZAPRASZAJĄ   do wzięcia udziału w warsztatach poświęconych   diagnostyce ultrasonograficznej obwodowego odcinka kończyn...